Slokas

Simple and useful slokas which can be used for daily recite

Lord Vinayaka / Ganapathy


Sindhurabham Thrinethram Prithutharajadaram Hastapadmairdhadhanam Dandam Paasangusou Swam Hurukaravilasad Beeja Pooraabhiramam Baalenduduyodamoulim Gagapathi Vandanam Daanapoorardragandham Bhoogeendraabadhabhoosham Bhajatha Ganapathim Rakthavastrangaraagam

Beejaapooragadekshu Kaarmukarujaa Chakraabja paasolpala- Vreehyagraswavishaana Ratnakalasa- Prodiyathkaraam Bhooruha: Dheyoo Vallabhayaa Cha Padmakarayaa Slishtoo Jwalathbhooshayaa Vswolpathyvinasa Samsthithikaroo Vighnoo Vishistharthada:

Saraswathy


Yaa Kundendu Thusharahaaradhavalaa Yaasubharavastraavrithaa Yaa Veenaavaradandhamandhithakaraa